۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : سمبول مبارزه

سمبول مبارزه

سمبول مبارزه

(مولوی شهید حبیب الرحمن) سال‌های اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه، نهضت اسلامی بسرعت در میان اقشار مختلف افغانستان در حال گسترش بود،کودتای داود خان به کمک گروه‌های خلق و پرچم برای نهضت اسلامی افغانستان سرآغاز مصیبت های بزرگی گردید و کمونیست‌ها می دانستند که اگر وضع به همین منوال به پیش برود، دیگر هیچ قدرتی […]