۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : دور دوازدهم انتخابات هیئت رئیسه، ریاست و معاونین کمیسیون های شورای اخوت اسلامی برگزار شد

دور دوازدهم انتخابات هیئت رئیسه، ریاست و معاونین کمیسیون های شورای اخوت اسلامی برگزار شد

دور دوازدهم انتخابات هیئت رئیسه، ریاست و معاونین کمیسیون های شورای اخوت اسلامی برگزار شد

علمای افغانستان اعم از شیعه و سنی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، نهادی را بنام «شورای اخوت اسلامی» تأسیس نمودند،  تا از این طریق بتوانند فعالیت های اسلامی خویش  را در جامعه، اعم از ایجاد  و تقویت فرهنگ اسلامی و مشترکات دینی، حفظ وحدت،  اخوت و همبستگی اسلامی  مطابق اساسنامه شورای اخوت اسلامی مصدر خدمت قرار […]