۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

دسته بندی فیلم: سخن ایام

سخن ایام

سخن ایام


Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/ocjafcom/public_html/wp-content/themes/Jihad/taxonomy-media_category.php on line 87

Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/ocjafcom/public_html/wp-content/themes/Jihad/taxonomy-media_category.php on line 87