لزوم و ضرورت نشست غدیر شناسی

پیوند امت ها موضوعی است که تمام ادیان به آن پرداخته‌اند و تفرقه را موجب بروز مشکل و شکست می‌دانند و در قرآن کریم و روایات اسلامی نیز به اهمیت و ضرورت همبستگی مسلمانان تاکید نموده و جوامع اسلامی را به اتحاد و همدلی دعوت نمودند. عوامل متعددی در آیات و روایات به عنوان اسباب … ادامه خواندن لزوم و ضرورت نشست غدیر شناسی