شورای اخوت و محکوم نمودن شارلی

شورای اخوت اسلامی در نشست هفتگی خویش:

  1. ۱٫ صدور اطلاعیه برای محکوم نمودن شارلی ابد بخاطر نشر کاریکاتور اهانت کننده به پیامبر گرامی اسلام(ص)

۲٫در رابطه با کارکرد و ادامه فعالیت نماینگی های شورای اخوت اسلامی

  1. در رابطه معرفی نامزد وزیران به شورای ملی جهت اخذ رای اعتماد…

Top