شرح حال مختصر از مفتی الحاج مولانا عبدالرحمن رحمانی

عبدالرحمن تخلص رحمانی فرزندغلام حیدرمتولد۱۳۵۴ خورشیدی درولایت سمنگان ولسوالی روی دواب قریه مدرک که آبای شان بعدازجنگ دوم بخاری ازده بیدسمرقندپابه عرصه هجرت گذاشته چندمدت درولسوالی کلدارولایت بلخ سکونت نمود و بعدازبغلان تابه کوهستانات سمنگان مقیم گردیدن که ازسلسله نسب بیگ زاده بوده به رشته قاضی شراف الدین بیگ سمرقندی منتهی میگردد، یعنی در دامن یک خانواده علمی متدین  پروریش یافته تعلیمات ابتدای خویش رادرنواحی قریه ازمسجدتابه مکتب وتحصیلات عالی خویش رابه دیارمهاجرت پاکستان درمدارس دینی تادوره تخصص درافتاوبعددرجه لسانسش رادرشرعیات وماستریش رادرفقه وقانون ویونورستی اسلام آبادی به پایان رسانیده بعد از به میان آمدن حکومت طالبان مدت دوسال درپشاورمصروف تدریس علوم دینی بود و در اواخر سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ خورشیدی و مدت ۶ ماه درکابل ومدت ۳ سال درمربوطات ولایت بامیان مصروف تدریس بود و علاوه بر تدریس ریاست امربه معروف آن ولایت مدرسه رحمانی را درولسولی دو آب بامیان ایجادنمودتاسقوط حکومت طالب و بعد از آن در شهر مزار شریف سکونت نموده و مدرسه دینی زیرنام دارالعلوم امام بخاری و دارالحفاظ امام را تاسیس نمود و درمدت ۶ سال دوره تدریس احادیث نبوی را انجام داده و همزمان دوره های تفسیروترجمه مکمل قرآن کریم را همه سال در ماه مبارک رمضان در مسجد جامع روضه شاه ولایت مآب به هزاران سامع ومشترکین می‌رساند ودرین مدت به تالیفات مسائل اهم نیزپرداخت که تا هم اکنون درحدود ۳۶ کتاب و رسایل درموضوعات مختلف ازقبیل بیع  مسائل بانکداری سرقفلی  سیرت فضایل تصوف تاریخ عقاید و احکام میلاد انبیاء و اهل بیت وائمه دین به نگاریش درآورده که موردعلاقه گرم  دانشمندان جهت استفاده قرارگرفت حتی تقاریرعلمی و مباحث تلویزونی ودورهای تفسیرش ازطریق چیپ‌هاوصفحات مجازی دست به دست می‌شود و در این مدت بانی چندین باب مساجد و مدارس دینی و هزاران عالم و حفاظ را در جامعه تقدیم جامعه نمودکه باثراین خدمات ارزنده شان ملت بلخ موصوف رادرانتخابات ۱۳۸۹ خورشیدی  به عنوان نماینده درمجلس شورای ملی نامزد و رای کافی جهت اعتماد به مجلس نمایندگان گرفت و به عنوان نمانیده فعال درمجلس در عرصه های مختلف سیاسی دینی واجتماعی می درخشد ودرمدت دوره نمایندگی خویش پوهنتون پیام راتاسیس نمودکه هزاران تن از نخبگان جوان این کشور مصروف تحصیل اند و چندین باب مدارس ومکاتب دولتی و خصوصی راتاسیس نمود و درولایات بلخ، سمنگان، تخاروکابل وزمینه صدهاتن ازمحصلین رادرخارج از کشور به صورت بورسیه رایگان مهیانمود، جناب استاد در دوران فعالیت‌های سیاسی خویش، حزب سیاسی زیر نام حزب عصرما تاسیس نمودکه در صحنه‌های سیاسی نیز حضور دارد.

جناب مولانا رحمانی در راستای فعالیت‌های تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی و همبستگی پیروان مذاهب اسلامی و اقوام ساکن در این کشور تلاش‌های موثری داشته و با حضور در جلسات متعدد واز جمله؛ شورای اخوت اسلامی، سازمان جهاد فرهنگی و مجمع فرهنگی‌بقیهالله(عج) با ارائه مطالب ارزشمند مصدر خدمت و تقویت معارف اسلامی و همبستگی نهادهای همسو و ارزشگرا در برابر تهاجم فرهنگ مبتذل بیگانگان شده است.

استاد رحمانی اخیراً به درخواست مردم کابل نامزد مجلس نمایندگان می‌باشد، پایگاه اطلاع رسانی جهاد فرهنگی آرزومند موفقیت هرچه بیشتر این شخصیت مخلص و دلسوز و ارزشگرا در مبارزات انتخاباتی ۱۳۹۷ خورشیدی در کابل بوده و در این راستا توفیقات روز افزون از پیشگاه قادر لایزال برای ایشان آرزومند است.

 


Top