روز ششم محرم مدرسه محمدیه(۱)

سخنرانی و روضه حجت الاسلام سید جعفرعادلی حسینی، روز ششم محرم ۱۴۹۴ خورشیدی، برابر ۲۸ میزان ۱۳۹۴ خورشیدی در مدرسه محمدیه شهید آیت الله العظمی واعظ  واقع تپه سلام کابل.


Top