حجت الاسلام والمسلمین سیّدمصطفى امینى

حجت الاسلام والمسلمین سیّدمصطفى امینى، فرزند حجت الاسلام والمسلمین سیّد عبداللّه امینى (مشهور به امین الاسلام) عالمى خوش استعداد و فهیم در علوم حوزوى، اهل منبر و تبلیغ که با سخنرانى‏هاى پرجاذبه و بیدار گرى خویش از دین و احیاى فرهنگ و مکتب اهل بیت(ع) خاطرات ماندگار درذهن اکثر جوانان و هموطنان مهاجر تثبیت کرده و از مشکلات اجتماعى، ناهنجارهاى موجود در جامعه پرده برداشته و با بیان جذّاب و شیوا از دیدگاه دین و آرمان اصیل اسلامى آن هارا تحلیل مى‏نماید.

نامبرده نخست تعلّم را از ادیبان، فقها و اصولیان حوزه علمیه‏ى نجف اشرف آغاز کرده سپس سالیان متمادى است که در قم به مباحث خارج فقه و اصول اساتید نامى این حوزه اشتراک دارد.

جناب آقاى امینى چندین بار  بنابه دعوت مؤمنین جهت تبلیغ به کشور های اروپایی سفر نموده از آنجاییکه مدتیست نگارنده با ایشان ارتباط ندارد،  بدین جهت کسب معلومات بیش تر در مورد اساتید وسایرفعالیت‏ها وآثار او نتوانستیم مصاحبه‏ى اختصاصى باوى داشته باشم.


Top