جهاد گر پرتلاش

(انجنیر شهید سیف‌الدین نصرت یار)

شهید انجنیر سیف‌الدین نصرت یار سیف‌الدین نصرتیاریکتن از بنیان گذاران نهضت اسلامى کشور و فرزند بزرگ کاکا نصرالدین نصرت یار مرحوم مسکونه پلخمرى ولایت بغلان.

نصرت یار بعد از سپرى نمودن دوره ابتدائی تا صنف یازدهم در لیسه ذکور پلخمرى و ازآنجا به لیسه عالى خان آباد قندز تبدیل گردیده وصنف دوازدهم را در آنجا به پایان رسانده فارغ شد، در این موقع هفده سال داشتند، موصوف از ذکاوت عالى و سرشار برخوردار بوده و به درجه اول نمره گى فارغ التحصیل گردید، با شمولیت در امتحان کانکور در دانشگاه کابل به دانشکده انجنیرى کابل راه یافت، تا وقتى در دردانشکده انجنیرى ادامه داد که میان جوانان مسلمان و شعله‌ی ها تصادم صورت گرفته و جهت تشدید و سرعت در فعالیت‌های مبارزاتى اش، دانشکده ای انجنیرى را ترک گفته و به دارالمعلمین سیدجمال الدین شامل گردید، آنجا دو سال را سپرى نمود، در این مدت حلقات منظم خواهران را در دارالمعلمین نامبرده درست کرد که خواهران زیادى شامل صفوف نهضت اسلامى افغانستان شدند . در اثنائیکه آخرین روز امتحان را سپرى می‌کرد، از طرف نیروهاى استخبارات وقت محاصره شد، ولى به کمک الله(ج) و برادران وچوکی دار مسلمان دارالمعلمین به نحوى از آنحا موفق به فرار شد.

شب را در خانه خواهرش در کابل سپرى نموده و فرداى آن روز به کمک برادران نهضت و عثمان پسر عمه اش و برادر حشمت به جلال آباد رفت، از آنجا به میمنه و از آنجا به هرات رفت و در هرات توسط عبدالصمد کارگر نام که ازهمکاران سلیمان لایق کمونیست و از پلخمرى بوده و درآنجا عسکرى می‌کرد شناسائى و دستگیر شد، او را به کابل انتقال داده و به محبس دهمزنگ زندانى نمودند و به مجرد انتقال در زندان دهمزنگ به همکارى یکنفر عسکر مسلمان موفق شد تا خانواده را از بودنش در زندان دهمزنگ آگاه کند، تا دو سال خانواده از موجودیتش در دهمزنگ اطلاع داشتند، بعداً لادرک شده و ارتباط فامیل با ایشان قطع گردید، که طبق آگاهى واطلاع برادران ایشان با جمعى دیگر ازبرادران نهضت درجوزاى ۱۳۵۸ در زمان زمامدارى حفیظ اله امین به شهادت رسیدند.

شهید نصرت یار شخصیتى بود که کسى در مجالس و صحبت هاى آن قرار مى داشت قلبش نیروى معنوى می‌گرفت در وجودش تحرک مبارزات اسلامى به وجود مى آمد، صحبتهاى نصرت یار در پولتخنیک، دانشگاه کابل، پارک زرنگار کابل و سائر نقاط شهر کابل تأثیرى نیک و مثبت می‌نمود همچنان سخنرانى اش در شهر قندوز ، تپهء فرحد پلخمرى، مسجد اسلام قعله شهر پلخمرى تأثیرات نیکى بجا گذاشت است.

سیف‌الدین نصرت یار پنج برادر و پنچ خواهر بوده که بشمول خودش چهار تن برادران شهید و یکتن خواهرش که در زمان حکومت ظاهر شاه مسئولیت جلب و جذب خواهران را در کابل بعهده داشت هم شهید شد. و چهارمین خواهرش در ۳۱ جوزاى ۱۳۹۲ در پشاور وفات نمود. دو برادرش حاجى محمد شریف و حاجى محمد حامد و سه خواهرش در قید حیات اند. و والدین شان هم دنیاى فانى را وداع گفته به لقاء الله پیوسته اند (انالله و انا الیه راجعون).[۱]

[۱] . مجله سنگر

برچسب ها

Top