برنامه آخر خط؛ درسها و پیامهای عاشورا

در تلویزیون نور برنامه آخر خط، شب عاشورای ۱۴۳۷ هجری قمری، برابر ۲ میزان ۱۳۹۴ خورشیدی  در باره عظمت، حرمت و درسهایی از عاشورای حسینی علیه السلام…..


Top