آیت الله بهشتی وایجاد شورای انقلابی اتفاق اسلامی از دیدگاه آیت الله محسنی

مصاحبه آیت الله  محسنی پیرامون شخصیت آیت الله بهشتی و ایجاد شورای انقلابی اتقاق اسلامی افغانستان بمناسبت هجدمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله بهشتی(ره)


Top